استاندارد طلایی O&M


نگهداری پیشرفته و مانیتورینگ تولید بهینه انرژی

 

با ما سادگی را تجربه کنید

نصب و راه اندازی یک نیروگاه خورشیدی کارامد و موفق به خودی خود می‌تواند کاری بیش از حد پیچیده باشد. در حین انجام چنین پروژه‌هایی موارد بسیاری اتفاق می‌افتد
که می‌تواند باعث دور شدن پروژه از افق مورد نظرش در زمینه هزینه‌ها شود. چه تضمینی برای ارائه‌ی این پروژه به صورت کاملا بهینه سازی شده خواهد بود؟
چطور می‌شود هزینه‌های انجام پروژه را به حداقل رساند؟ چطور می‌توانید مطمئن باشید که هزینه‌هایتان از میزان پیش بینی شده بیشتر نخواهد شد؟

تکنولوژی نیروگاه خورشیدی فاکتوری کلیدی برای موفقیت شماست

کیفیت بالا و تکنولوژی نصب راحت آن باعث اطمینان از حداکثر شدن برگشت هزینه‌های سرمایه گذاری یا (ROI) می‌شود.
مطالعات در این زمینه نشان داده است که قطعات معیوب دلیل اصلی بروز مشکلات در مسیر رسیدن به موفقیت پیش بینی شده‌ی نیروگاه‌ها هستند. در این بین ۵۵٪ از مشکلات نیروگاه مربوط به ایراد در نصب پنل‌ها بوده است.

 
تجربه‌ای سودمند

رد پای جهانی ایرسا


از سال ۲۰۰۴ تا کنون شروع به طراحی، ساخت و مدیریت نیروگاه‌های پر قدرت خورشیدی در سراسر جهان نمود.
تا به امروز بیش از ۳ گیگا‌وات انرژی خورشیدی تولید شده است.